REJESTRACJA TELEFONICZNA W JĘZYKU POLSKIM POD NR : 0628 741 004, CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY OD 9 DO 18-TEJ GODZ ! W NIEDZIELĘ – NIECZYNNE.

Procedura reklamacyjna

Przywiązujemy dużą wagę do Twojego zadowolenia podczas korzystania z naszych usług.

Staramy się zapewnić dobrą opiekę, pracując profesjonalnie i zorientowani na pacjenta. Niemniej jednak może się zdarzyć coś, z czego nie będziesz zadowolony. Ważne jest, aby wyrazić niezadowolenie. Każda skarga daje nam jako organizacji możliwość poprawy. Ponadto skargi mogą przyczynić się do poprawy opieki w przyszłości, abyśmy mogli lepiej pomagać innym pacjentom. Dlatego przywiązujemy dużą wagę do wszelkich form informacji zwrotnych. Będziemy wdzięczni za omówienie z nami skargi/reklamacji. Daje nam to możliwość wyjaśnienia tam, gdzie to możliwe i szukania rozwiązania. Jesteśmy otwarci na pytania, uwagi i sugestie pacjentów i wykorzystując je do poprawy jakości świadczonej przez nas opieki.

Jeśli wynik jest dla Ciebie niezadowalający, możesz wysłać skargę pocztą na adres

Prosimy o wyraźne wskazanie tematu, którego dotyczy reklamacja. Aby zapewnić jak najlepszą obsługę, prosimy o jasne określenie, czego dotyczy reklamacja i kiedy i w jakich okolicznościach miała miejsce. Wszystkie skargi są omawiane z osobą zainteresowaną, oraz z Dyrektorem ds. Medycznych, mając na uwadze znalezienie rozwiązania. Skontaktujemy się z Tobą w celu rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu 4 tygodni. 

Ankieta : Mając na uwadze dobro naszych pacjentów, pragniemy poznać Państwa zdanie na temat jakości usług medycznych świadczonych w naszym Centrum Medycznym.
Wszelkie sugestie oraz uwagi będą dla nas bardzo cenne i posłużą do korygowania niedociągnięć i podniesienia standardu oferowanych usług. Dlatego zachęcamy i proponujemy Państwu wypełnienie anonimowej ankiety: Ankieta Satysfakcji Pacjenta